Udruženje “Maketraski Klub Niš“ osnovano je 1. avgusta  2012. godine odlukom osnivačke skupštine grupe hobi maketara u Nišu.

 

Obzirom da je maketarstvo kao hobi (ali i kao jedan vid primenjene umetnosti) nedovoljno razvijeno i zastupljeno u našoj zemlji, ideja osnivača je bila da se osnivanjem kluba i njegovim budućim akcijama ovaj edukativan i zanimljiv hobi približi svim zainteresovanima, kako odraslim tako i mlađim generacijama.

 

Udruženje smo osnovali sa željom da poradimo na unapređivanju maketarstva i edukaciji građana, dece i omladine iz ove oblasti. Planovi su nam da maketarstvo kao hobi prezentujemo i popularizujemo  u našoj zemlji iz još jednog razloga – ono je usko povezano sa, na žalost pomalo zapostavljenom, bogatom istorijom naše zemlje. Ovako nešto će biti moguće ostvariti organizovanjem radionica, izložbi, promocija, takmičenja, kao i drugih manifestacija iz oblasti maketarstva. Pribavljanje i razmena literature u vezi sa maketarstvom, ali i publikovanje maketarskih priručnika u elektronskom i papirnom formatu su takođe neki od ciljeva našeg udruženja.

 

Maketraski Klub Niš je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja maketarstva.

 

Upravni odbor

Maketraski Klub Niš